Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του LSE, πραγματοποιεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 18:30 – 19:30 το Live Webinar με τίτλο:

«Ψάχνεις δουλειά, ψάχνεις σωστά;»
Ομιλητές:
Αρετή Λύκου, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ΕΥ Ελλάδος,

Γιάννης Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου TITAN Cement Group

Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού KPMG στην Ελλάδα

Το webinar απευθύνεται σε νεαρούς αποφοίτους του The London School of Economics and Political Science – LSE οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αναζήτησης εργασίας.
Σκοπός του webinar είναι να δώσει χρήσιμα εργαλεία αναφορικά με τη σύνταξη βιογραφικού, χρήσιμα tips για τις ανάγκες των εργοδοτών, τα dont’s σε συνεντεύξεις και προγράμματα πρακτικής σε μεγάλες εταιρείας.
Η παρακολούθηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom και θα καταγράφεται.
Οι ερωτήσεις θα αποστέλλονται στο chat και θα μεταβιβάζονται στους ομιλητές. Στο τέλος όλων των παρουσιάσεων η καταγραφή θα απενεργοποιηθεί ώστε να υπάρχει διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών.

Απαιτείται Δήλωση Συμμετοχής