Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 στο Μέγαρο Υπατία (Λεωφ. Πατησίων & Ηπείρου, απέναντι από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Κατά τη Γενική Συνέλευση, θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα της θητείας 2014-2016 καθώς και ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης.
Θα διεξαχθούν Εκλογές Νέου Δ.Σ. και θα ακολουθήσει η ψήφιση Νέου Καταστατικού του Συλλόγου.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Αγαπητοί συναπόφοιτοι / Αγαπητά μέλη του Συλλόγου,

Έχουμε την χαρά να σας προσκαλέσουμε σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 στο Μέγαρο Υπατία (Λεωφ.
Πατησίων & Ηπείρου, απέναντι από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Κατά τη Γενική Συνέλευση, θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα της θητείας 2014-2016 καθώς και ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης.
Θα διεξαχθούν Εκλογές Νέου Δ.Σ. και θα ακολουθήσει η ψήφιση Νέου Καταστατικού του Συλλόγου.
Θα ακολουθήσει Cocktail.

▪ Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της ψηφοφορίας έχουν αποκλειστικά οι απόφοιτοι του LSE και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου. Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής 2016 μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

▪ Η προτεινόμενη από το Δ.Σ. τροποποίηση του Καταστατικού θα τεθεί υπό διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών για 10 ημέρες. Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαβούλευση έχουν αποκλειστικά οι απόφοιτοι του LSE.
Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Δ.Σ.
Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων
The London School of Economics and
Political Science

Candidates LSE BoD 2016