Φέτος, εξαιτίας των νεών δεδομένων που έχει δημιουργήσει η πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19, το Destination LSE, η καθιερωμένη εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων LSE για τους LSE offer holders πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά́, σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες που έδωσε το The London School of Economics and Political Science – LSE. 

Αυτή τη χρονιά́ δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε από́ κοντά́. Είχαμε, όμως, τη μεγάλη χαρά́, στο online event μας να συμμετέχουν ως ομιλητές τρεις εξαιρετικά́ διακεκριμένοι συναπόφοιτοί μας: ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, CEO του Ομίλου Ιατρικού́ Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, η Σία Κοσιώνη, δημοσιογράφος και κεντρική́ παρουσιάστρια του SKAI και ο Δημήτρης Παρασκευάς, πρώην Προέδρος του Συλλόγου μας, Προέδρος του Paraskevas Group και LSE Donor, οι οποίοι μιλήσαν για τις δίκες τους εμπειρίες από́ τη ζωή́ και τις σπουδές τους στο LSE. 

Τους ευχαριστούμε θερμά́ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή́ μας, για τις τόσο ενδιαφέρουσες ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί́ μας αλλά́ και για τις συμβουλές που έδωσαν στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες! 

Ευχαριστούμε επίσης και τη Βασιλική́ Πουλά, τριτοετή́ φοιτήτρια του LSE και Προέδρο του LSE SU Hellenic Society, που ήταν μαζί́ μας στο event, προκειμένου να απαντήσει σε πρακτικές ερωτήσεις των offer holders! 

Ευχόμαστε στους νέους και τις νέες που ξεκινούν σε λίγο τις σπουδές τους στο LSE, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, καλή́ επιτυχία!