Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Αγαπητοί Συναπόφοιτοι / αγαπητά Μέλη του Συλλόγου,

Σας προσκαλώ στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του Συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), επί της οδού  Αμερικής 8, Αθήνα, 2ος όροφος.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστούν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της θητείας 2020 – 2022. Επίσης θα διεξαχθούν οι ΕΚΛΟΓΕΣ για την ανάδειξη νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ έχουν τα Τακτικά Μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα για το τρέχον (2022) και για το προηγούμενο (2021) έτος κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων. Κανένας υποψήφιος δεν οφείλει συνδρομή για το έτος αποφοίτησής του.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, υποβάλλοντας γραπτώς, επί αποδείξει, σχετική δήλωση στην έδρα του Συλλόγου (εργάσιμες ημέρες από 10:00 μέχρι 15:00), ή αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στο info@lse-alumni.gr οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στην επιστολή θα πρέπει:
1. να επισυνάπτεται αντίγραφο του καταθετηρίου της συνδρομής
2. να αναγράφεται το πλήρες ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμό, η ηλεκτρονική διεύθυνση και το κινητό τηλέφωνο
3. να αναγράφεται ο τίτλος του πτυχίου από το London School of Economics and Political Science και το έτος αποφοίτησής
4. να επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό 150-200 λέξεων και, όποιος επιθυμεί φωτογραφία

• ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ έχουν τα Τακτικά Μέλη τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα για το τρέχον έτος (2022) κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, πλην αυτών που θέτουν υποψηφιότητα. Κανένα Μέλος δεν οφείλει συνδρομή για το έτος αποφοίτησής του.

Ειδικά για τους συναπόφοιτους που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φορά στο Σύλλογο σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά έγγραφη αίτηση στο info@lse-alumni.gr και να έχουν καταβάλει την ετήσια εισφορά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00, προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν στις εκλογές.

Η εγγραφή στο Σύλλογο είναι ετήσια και γίνεται με κατάθεση της συνδρομής ύψους 30€ στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science Τράπεζα Πειραιώς
Account number: 5011 – 071496 – 929
IBAN: GR2201720110005011071496929
SWIFT – BIC: PIRBGRAA
Κατά την διενέργεια της τραπεζικής συναλλαγής, είναι απαραίτητο να καταγραφεί στην αιτιολογία το όνομα του καταθέτη.

Θα ακολουθήσει cocktail.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος
Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων
London School of Economics and Political Science

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Ημερήσιας Διάταξης