Προσκαλούνται τα Μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science την 17η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, σε Τακτική Γενική Συνέλευση και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Αίθουσα “Κωνσταντίνος Μίχαλος” του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (EBEA), στην οδό Αμερικής 8. Η εκδήλωση θα είναι υβριδική και θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για την πρόσβαση στην οποία θα λάβουν link στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα Μέλη.

Η διαδικασία αυτή προκρίθηκε ως η καλύτερη, ασφαλέστερη και πλέον αποτελεσματική υπό τις παρούσες συνθήκες, προκειμένου ο Σύλλογος να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ομιλία Προέδρου, απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 και παρουσίαση των δράσεων που αφορούν το Σύλλογο για το έτος 2022

Παρουσίαση, έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του 2021