Ευχαριστούμε τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους στις 2 Δεκεμβρίου 2021 στην εκδήλωση «Εξελίξεις στην Πανδημία σε Διεθνές Επίπεδο: Προκλήσεις, Λύσεις και Προοπτικές» και ιδιαίτερα τον καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλο για τον εποικοδομητικο διάλογο.