Στις 16 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος Βασίλης Αποστολοπουλος και τα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics Μαρία Αρβανιτιδου, Ιζαμπελλα Τσίρμπα και Μαίη Ζαννή πραγματοποίησαν γεύμα εργασίας με τον καθηγητή Kevin Featherstone και τα μέλη του Hellenic Observatory, LSE